360 zł za używanie konta osobistego 360° w Millennium

Zobacz jak zyskać bonus w wysokości 360 zł otwierając konto osobiste. Każdy kto spełni warunki, otrzyma gwarantowane 360 zł premii. Sprawdź szczegóły.

500+ 360 zł za używanie konta osobistego 360° w Millennium
360 zł za używanie konta osobistego 360° w Millennium
Premia: 360 zł
Organizator: Millennium
Data ważności: 2017-08-31
Kategoria: Premie finansowe

360 zł za używanie konta osobistego 360° w Millennium

BONUS:
360 zł cashbacku: po 60 zł zwrotu wydatków przez pierwsze 6 miesięcy.
JAK ZDOBYĆ:
W celu otrzymania premii w wysokości 360 zł od Millennium Bank należy założyć konto osobiste 360° lub konto 360° Student, a następnie w każdym z pierwszych 6 pełnych miesięcy:
 • dokonywać kartą płatniczą transakcji, za które otrzymamy cashback w wysokości do 30 zł (2% wartości obrotu);
 • dokonywać przy pomocy usługi BLIK transakcji, za które otrzymamy cashback w wysokości do 30 zł (5% wartości obrotu);
 • zapewnić wpływ na konto w wysokości co najmniej 1000 zł (łącznie);
 • zalogować się przynajmniej jeden raz do aplikacji mobilnej;
360 zł za używanie konta osobistego 360° w Millennium

WARUNKI:
Ogólne:
 • do promocji można przystąpić do dnia 5 grudnia 2016 r.;
 • naliczanie premii trwa do 31 lipca 2017 r., co oznacza, że 31.07.2017 jest ostatnim dniem, w którym po spełnieniu warunków można uzyskać prawo do cashbacku;
 • oferta promocyjna skierowana jest do osób fizycznych, które ukończyły 18 lat i nie były stroną umowy o prowadzenie rachunku oszczędnościowo rozliczeniowego (ROR) ani rachunku technicznego Banku Millennium w okresie od 31.08.2015 do 21.08.2016 r.;
 • zawierając umowę należy wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów marketingu banku, podmiotów stanowiących jednostki powiązane oraz współpracujące z bankiem na podstawie umowy, w tym drogą telefoniczną i poprzez środki komunikacji elektronicznej oraz nie odwoływać tych zgód w okresie promocji;
 • z promocji można skorzystać otwierając rachunek wspólny, przy czym w takiej sytuacji warunki promocyjne dotyczą wszystkich posiadaczy;
 • z oferty można skorzystać jednokrotnie, wybierając Konto 360° lub Konto 360° Student.
Cashback: 60 zł / m-c (maks. 360 zł)
 • cashback za transakcje kartą oraz płatności BLIK przysługuje w ciągu pierwszy 6 miesięcy, licząc od miesiąca następującego po miesięcu, w którym została zawarta umowa (pzykładowo: jeśli umowa zostanie zawarta w styczniu to cashback obowiązuje za płatności od lutego do lipca);
 • wysokość cashbacku wynosi 2% (maksymalnie 30 zł / m-c) od transakcji zrealizowanych kartą debetową oraz 5% (maksymalnie 30 zł / m-c) od transakcji zrealizowanych przy pomocy usługi BLIK;
 • zwrot dotyczy transakcji bezgotówkowych (płatności w punktach handlowo - usługowych oraz płatności kartą przez Internet), które nie zostały anulowane (w przypadku anulowania transakcja nie będzie liczona, a jeśli została już rozliczona to nastąpi pomniejszenie cashbacku w miesiącu kolejnym);
 • maksymalna wartość miesięcznego zwrotu to 60 zł (30 zł dla płatności kartą oraz 30 zł dla płatności BLIK);
 • łączna maksymalna wartość zwrotu w ciągu 6 miesięcy wynosi 360 zł;
 • w każdym miesiącu wymagane są wpływy na konto z rachunków zewnętrznych nie należącego do uczestnika promocji, w łącznej wysokości nie niższej niż 1000 zł;
 • w każdym miesiącu należy przynajmniej jeden raz zalogować się do aplikacji mobilnej;
 • w każdym miesiącu należy przynajmniej jeden raz dokonać płatności bezgotówkowej kartą płatniczą;
 • premia za dany miesiąc po zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku będzie wypłacana do końca kolejnego miesiąca kalendarzowego na rachunek uczestnika;
 • od premii nie jest pobierany podatek dochodowy od osób fizycznych;
360 zł za używanie konta osobistego 360° w Millennium

ORGANIZATOR:
Bank Millennium Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Stanisława Żaryna 2A, 02-593 Warszawa, wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000010186, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Warszawie - XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 526-021-29-31.
INSTRUKCJA:
 1. wypełnij wniosek o otwarcie promocyjnego rachunku (link poniżej);
 2. wybierz sposób zawarcia umowy:
  • przez kuriera:
   w ciągu dwóch dni roboczych skontaktuje się z Tobą kurier w celu ustalenia terminu dostarczenia dokumentów, weryfikacji dokumentu tożsamości oraz podpisania umowy, która następnie zostanie przekazana do banku;
  • w oddziale banku:
   odwiedź wybraną placówkę Banku Millennium, okaż dokument tożsamości podany we wniosku oraz podpisz umowę;
 3. konto zostanie aktywowane w ciągu 1 dnia roboczego;
 4. w ciągu kilku dni na adres korespondencyjny otrzymasz kartę debetową do rachunku;
 5. dokonuj transakcji kartą oraz przy pomocy usługi BLIK;
 6. loguj się do aplikacji mobilnej (minimum jeden raz na miesiąc);
 7. zapewnij wpływy miesięcznie na kwotę 1000 zł;

Promocja ograniczona czasowo. Wypełnij formularz i zgarnij 360 zł premii!
360 zł za używanie konta osobistego 360° w Millennium

NEWSLETTER
Bądź na bieżąco
z gwarantowanymi
premiami i nagrodami.

Powiadomimy Cię
o nowych ofertach.

Podaj adres email: