300 zł cashbacku za konto podwójnie zarabiające mBank

Zyskaj podwójnie z darmowym kontem w mBanku: 300 zł premii (6x 50 zł) oraz atrakcyjne oprocentowanie 3% dla wolnych środków. Sprawdź warunki promocji.

500+ 300 zł cashbacku za konto podwójnie zarabiające mBank
300 zł cashbacku za konto podwójnie zarabiające mBank
Premia: 300 zł + 3%
Organizator: mBank
Data ważności: 2017-08-31
Kategoria: Premie finansowe

300 zł cashbacku za konto podwójnie zarabiające mBank

BONUS:
300 zł cashbacku: po 50 zł zwrotu wydatków przez pierwsze 6 miesięcy oraz dodatkowo atrakcyjne oprocentowanie środków na rachunku w wysokości 3%.
JAK ZDOBYĆ:
W celu otrzymania dodatkowych 300 zł ekstra od mBanku należy założyć darmowe konto osobiste (eKonto), a następnie w każdym z pierwszych 6 pełnych miesięcy:
 • dokonywać transakcji kartą płatniczą i / lub przy pomocy usługi BLIK, za które otrzymamy cashback w wysokości 2% wartości transakcji (maksymalny miesięczny zwrot wynosi 50 zł);
 • zapewnić wpływ na konto w wysokości co najmniej 1000 zł (jednorazowo);
 • zalogować się przynajmniej jeden raz do aplikacji mobilnej mBanku;
Dodatkowo każdy uczestnik promocji otrzymuje promocyjne odsetki w wysokości 3% w skali roku od średniego salda zgromadzonego na rachunku, mieszczącego się w przedziale od 0 do 3000 zł. Odsetki naliczane są koniec każdego miesiąca i podlegają kapitalizacji.
300 zł cashbacku za konto podwójnie zarabiające mBank

WARUNKI:
Ogólne:
 • do promocji "konto podwójnie zarabiające" można przystąpić w okresie od 1 listopada 2016 r. do 31 stycznia 2017 r.;
 • promocja trwa do 30 września 2017 r., co oznacza, że 30.09.2017 jest ostatnim dniem, w którym po spełnieniu warunków można uzyskać prawo do premii;
 • oferta promocyjna skierowana jest do nowych Klientów indywidualnych (osoby fizyczne), które nie były stroną umowy o prowadzenie rachunku bankowego w mBanku po 1 stycznia 2015 roku;
 • z promocji wyłączone są osoby otwierające rachunek wspólny;
Cashback: 50 zł / m-c (maks. 300 zł)
 • cashback za transakcje kartą oraz płatności BLIK przysługuje w ciągu pierwszy 6 miesięcy, licząc od miesiąca następującego po miesięcu, w którym została zawarta umowa (pzykładowo: jeśli umowa zostanie zawarta w styczniu to cashback obowiązuje za płatności od lutego do lipca);
 • wysokość cashbacku wynosi 2% od transakcji zrealizowanych kartą debetową lub kredytową powiązaną z rachunkiem oraz przy pomocy usługi BLIK;
 • zwrot dotyczy transakcji bezgotówkowych (płatności w punktach handlowo - usługowych), które nie zostały anulowane;
 • minimalna wartość miesięcznego zwrotu wynosi 5 zł (łączna wartość transakcji, od których zostanie naliczony cashback musi wynosić minimum 250 zł);
 • maksymalna wartość miesięcznego zwrotu 50 zł;
 • łączna maksymalna wartość zwrotu w ciągu 6 miesięcy wynosi 300 zł;
 • w każdym miesięcu wymagany jest wpływ na konto z rachunku nie należącego do uczestnika promocji, w wysokości 1000 zł;
 • w każdym miesiącu należy przynajmniej jeden raz zalogować się do aplikacji mobilnej;
 • od premii nie jest pobierany podatek dochodowy od osób fizycznych;
Oprocentowanie środków: 3%
 • promocyjne oprocentowanie w wysokości 3% dotyczy środków, których saldo wynosi od 0 do 3000 zł (nadwyżka ponad 3000 zł nie jest oprocentowana);
 • premia będzie wypłacana co miesiąc przez okres pierwszy 7 miesięcy licząc od miesiąca, w którym została zawarta umowa;
 • bonus w postaci podwyższonego oprocentowania dotyczy rachunków: eKonto standard oraz eKonto plus;
 • naliczone odsetki będą pomniejszane o podatek od zysków kapitałowych;
300 zł cashbacku za konto podwójnie zarabiające mBank

ORGANIZATOR:
mBank S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Senatorskiej 18, wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, NIP: 526-021-50-88.
INSTRUKCJA:
 1. wypełnij wniosek o otwarcie promocyjnego rachunku (link poniżej);
 2. wybierz sposób zawarcia umowy:
  • przez kuriera:
   w ciągu dwóch dni roboczych skontaktuje się z Tobą kurier w celu ustalenia terminu dostarczenia dokumentów, weryfikacji dokumentu tożsamości oraz podpisania umowy, która następnie zostanie przekazana do mBanku;
  • online przez przelew:
   na podany numer rachunku dokonaj przelewu weryfikacyjnego z innego banku, w którym posiadasz konto osobiste (nie może to być konto firmowe ani rachunek wspólny) i poczekaj na weryfikację danych, które podałeś do umowy z danymi z przelewu weryfikacyjnego;
  • w placówce:
   odwiedź wybraną placówkę mBanku, okaż dokument tożsamości podany we wniosku oraz podpisz umowę;
 3. dokonaj aktywacji konta podwójnie zarabiającego zgodnie z instrukcją dostarczoną w pakiecie aktywacyjnym;
 4. w ciągu 10 dni na adres korespondencyjny otrzymasz kartę, którą będziesz mógł aktywować i nadać PIN;
 5. dokonuj transakcji kartą lub przy pomocy usługi BLIK;
 6. loguj się do aplikacji mobilnej mBanku (minimum jeden raz na miesiąc);
 7. zapewnij przynajmniej jeden wpływ miesięcznie na kwotę 1000 zł;
Promocja ograniczona czasowo. Wypełnij formularz i zgarnij 300 zł premii + odsetki od środków na koncie oprocentowane na 3%.
300 zł cashbacku za konto podwójnie zarabiające mBank

NEWSLETTER
Bądź na bieżąco
z gwarantowanymi
premiami i nagrodami.

Powiadomimy Cię
o nowych ofertach.

Podaj adres email: